RAZSTAVE :

Razstave psov so priljubljena stičišča kinoloških strokovnjakov, razstavljavcev, sodnikov in drugih ljubiteljev psov. Na razstavah psov se ustvarjajo številna nova poznanstva, lastniki psov delijo svoje izkušnje, mnogi iščejo najboljše plemenjake za parjenje, nekateri pa si pridejo ogledat pasme svojih želja. Preizkusite lahko tudi številne novosti iz sveta pasje prehrane ter kinološke pripomočke za šolanje, zdravje in nego psa. Razstavna dejavnost je hkrati tudi vodilna kinološka dejavnost, saj zaradi mednarodne razvitosti in velikega števila udeležencev predstavlja gonilno silo vzreje in s tem tudi daje podlago za druge kinološke dejavnosti.

Katero razstavo izbrati?

Kinološke zveze po svetu morajo pri organizaciji razstav upoštevati vse veljavne predpise organizacije Federation Cynologique Internationale (FCI). Razlika med državnimi in mednarodnimi razstavami psov je, da se na državnih razstavah lahko podeljuje kandidatura CAC (Certificat d`Apitude au Championat), priznan iz strani KZS medtem, ko se na mednarodnih razstavah sme podeljevati kandidatura CACIB (Certificat d`Apitude au Championat International de Beaute), priznan iz strani KZS in FCI, zato ima tudi večjo vrednost. Državne in mednarodne razstave se praviloma imenujejo po kraju, kjer se organizirajo. Zraven državnih in mednarodnih razstav pa poznamo še specialne razstave, na katerih sodelujejo psi določene pasme ali pasemske skupine. Na specialni razstavi se lahko podeljujejo kandidatura CAC ter naziva letni in klubski prvak.

Kako se prijaviti?

Prijavnice za razstave psov lahko najdete na spletnih straneh kinoloških zvez držav ali klubov, ki razstave organizirajo. Prijavnica na razstave vsebuje natančne podatke o organizatorju, veterinarskih določilih, natančen opis kraja prireditve, zadnji rok za oddajo prijavnic, program prireditve, seznam predvidenih sodnikov in razpored psov oz. pasem, kakor tudi višino prijavnine in način plačila. Na prijavnici mora biti vidno označeno, da je razstava priznana s strani Kinološke zveze Slovenije (razstave po Sloveniji), na prijavnici za mednarodno razstavo pa tudi, da razstava poteka pod okriljem FCI. Čitljivo izpolnjeno prijavnico s predpisanimi prilogami je potrebno poslati na naslov organizatorja do datuma, ki je naveden v prijavi (upošteva se poštni žig). Psa prijavite z njegovim rodovniškim imenom. Pred razstavo od organizatorja prejmete potrdilo o prijavi, ki velja tudi kot vstopnica za eno osebo.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pes za sodelovanje na razstavi:

Na razstavi lahko sodelujejo le psi s priznanim rodovnikom, stari najmanj štiri mesece (upošteva se starost na dan razstave). Če psi, katerih lastniki živijo v Sloveniji, niso vpisani v rodovno knjigo, ki jo priznava FCI, se jim bosta ocena in morebitni naziv ali kandidatura priznali šele po vpisu. Vsi sodelujoči psi morajo biti ustrezno cepljeni in že vnaprej si je potrebno pripraviti knjižico o celjenjih, ki jo morate pokazati na vhodu v razstavni prostor. Popadljivi psi morajo na razstavnem prostoru obvezno nositi nagobčnik (snamete ga lahko šele ob vstopu v ocenjevalni krog).

Ocenjevalni razredi in skupine:

Psi se glede na pasme delijo v deset FCI skupin (npr.: v 8. FCI skupino se uvrščajo prinašalci (6 vrst), šarivci (9 vrst) in vodni psi (7 vrst), skupno 22 psov). Razredi psov so razdeljeni glede na starost psa. Pri tem je potrebno upoštevati starost psa na dan razstave. Če prijavite psa v napačen razred, ga lahko organizator prerazporedi v pravilnega. Ne glede na to v kateri razred psa prijavite, morate izpolnjeni prijavnici priložiti fotokopijo rodovnika. Psi se ocenjujejo ločeno glede na spol. Razrede razstavljenih psov delimo na obvezne in neobvezne.

Svet pasjih razstav –>

Obvezni razredi:

– Razred mladih: psi, stari od 9 do 18 mesecev
– Odprti razred: psi, stari od 15 mesecev dalje
– Razred delovnih: psi z opravljenim delovnim izpitom, ki ga za pasmo predpisuje pravilnik FCI. K prijavi se obvezno priloži fotokopija dokumenta FCI o opravljenem izpitu (izjemoma se lahko v ta razred le na državnih prireditvah prijavljajo tudi psi, ki imajo opravljen izpit reševalnega psa 1. stopnje po veljavnem pravilniku KZS)
– Razred prvakov: v Sloveniji so to psi, ki že imajo naziv »Prvak Slovenije v lepoti«. V ta razred ni obvezno prijaviti psov, ki imajo že naziv mednarodnega prvaka v lepoti oz. prvaka v lepoti katere druge države članice FCI. K prijavi se obvezno priloži tudi fotokopija dokumenta o doseženem uspehu.

Neobvezni razredi, razpisani na željo organizatorja:

– Razred mladičev: psi stari od 4 do 6 mesecev
– Razred najmlajših: psi, stari od 6 do 9 mesecev
– Razred vmesnih: psi, stari od 15 do 24 mesecev
– Razred veteranov: psi, stari od 8 do 10 let
– Razred seniorjev: psi, stari nad 10 let
– Razred zunanje konkurence: prijavljajo se psi s pogojnim rodovnikom in drugi, ki jih predvidi organizator.

Poleg posamezne prijave v ocenjevalni razred lahko psa prijavite v še dve skupini:

– Par: tvorita ga samec in samica iste pasme, ki sta na dan razstave v skrbništvu (lastništvu) iste osebe in sta na dan razstave pozitivno ocenjena
– Vzrejna skupina: tvorijo jo najmanj trije psi istega vzreditelja, ki so na dan razstave pozitivno ocenjeni. Psi so lahko v skrbništvu različnih oseb.

V ocenjevalnem krogu

Psa je potrebno pravočasno pripeljati v ocenjevalni krog, saj lahko pes v nasprotnem primeru, kljub oceni sodnika, izgubi pravico do naziva in kandidature. Ko vas sodnik pokliče v ocenjevalni krog, psa postavite v za pasmo značilno stojo. Če sodnik oceni, da bi ga pes lahko napadel oz. ugriznil, ga lahko izloči iz ocenjevalnega kroga. Prav tako lahko izloči psa, ki se ne pusti pregledati. S psom boste tekli v krogu, stran od sodnika in proti njemu, kjer ocenjuje gibanje prvih in zadnjih nog. Psi prijavljeni v razred mladičev in razred najmlajših se opisujejo z zelo perspektiven, perspektiven ali neperspektiven. V vseh drugih razredih se psi ocenjujejo z ocenami.

Kandidature v Sloveniji za odlično ocenjene

Na državnih in mednarodnih razstavah lahko dobijo psi poleg ocen tudi kandidature, katere se podelijo ločeno po spolu in le odlično ocenjenim, ne glede na število prijavljenih v konkurenci. Kandidature so naslednje: CACIB, rezervni CACIB, CAC SLO in rezervni CAC SLO.

Kadar se v enem razredu ne podeli CAC SLO, se ne sme podeliti niti rezervni CAC SLO. Psi, ki so že prvaki Slovenije v lepoti (Ch. SLO), lahko sodelujejo za CAC SLO, vendar v primeru podelitve ta kandidatura pripade drugouvrščenemu, ki je prijel rezervni CAC SLO.

Poseben karton prejmeta tudi prejemnika naziva prvak razreda mladih in prvak pasme B.O.B. (Best of breed). Prejemniki naziva B.O.B. se med seboj pomerijo za naziv B.O.G. (Best of group), medtem, ko se prejemniki naziva B.O.G. med seboj pomerijo za zmagovalca B.I.S. (Best in show). Zmagovalec B.I.S. je razglašen za najlepšega psa razstave.