Organi kluba KLPJ

Na skupčini oz. zboru članov, dne 24. 3. 2018, so bili izvoljeni novi organi kluba

ČLANI UO

TADEJ HROVAT, PRIMOŽ RAUTER, TOMAŽ TROTOVŠEK, SIMON ŠTUCIN, JERNEJ MARKELJ. 

NADZORNI ODBOR 

EDO VEROVŠEK, ANDREJ ZEMLJIČ, ROBERT BANDELJ.

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Prof.dr. ANDREJ BIDOVEC, IVO LEBAN, ZDENKA  LOVRENČIČ

Namestnik-a
: DUŠAN ROSENFELD, KATKA KOVAČEC