Zgodba o nameravani razrešitvi predsednice strokovne komisije

Zgodba o nameravani razrešitvi predsednice strokovne komisije

KLPJ je 17. avgusta 2015 od Kinološke zveze Slovenije prejel obvestilo, da na podlagi sklepa UO in Komisije za strokovna vprašanja pri KZS, sklicuje delni zbor sodnikov za pse jamarje na katerem je glavna točka dnevnega reda razrešitev predsednice strokovne komisije KLPJ Damjane Žnidaršič- Švegelj. Razlog za njeno razrešitev bi naj bil neupoštevanje zahtev komisije za strokovna vprašanja pri KZS in velike strokovne napake. V KLPJ smo ocenili, da so argumenti, ki so jih navedli privlečeni za lase in da gre pri celotni zadevi za pritlehno osebno maščevanje, samovoljo in nevoščljivost nekaj posameznikov in smo zato ostro protestirali pri sklicatelju sestanka z dopisom, ki ga prilagamo.

Sestanek je bil voden skrajno nekorektno z očitnim namenom, da se namera o odstranitvi predsednice strokovne komisije KLPJ na vsak način izpelje, kljub nasprotnim dokazom. Kljub temu pa namera ni uspela, prisotni na sestanku so protestirali proti načinu vodenja sestanka in na kraju niso glasovali za njeno razrešitev tako, da v zadovoljstvo vodstva KLPJ in številnih vodnikov psov jamarjev ga. Damjana Žnidaršič- Švegelj še naprej ostaja predsednica strokovne komisije pri KLPJ. Po sklepu UO KLPJ smo tudi na vodenje sestanka poslali pritožbo na NO KZS, na katerega pa še vse do sedaj nismo prejeli odgovora.